مطالعات عالی هنر- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/1/24 | 
فصلنامه تخصصی مطالعات عالی هنر، نشریه‌ای است که به انتشار نتایج پژوهش‌ها و مقالات علمی، تألیفی و تصنیفی پژوهشگران و صاحب‌نظران در قلمرو هنرهای تجسمی و هنرهای دیداری و مطالعات میان‌رشته‌ای آنها با سایر حوزه‌های هنر و سایر علوم می‌پردازد. نشریه، پذیرای پژوهش‌های مرتبط با تاریخ هنر، نقد و تحلیل هنری، فلسفه و زیبایی‌شناسی و مطالعات میان‌رشته‌ای در عرصۀ مباحث یادشده، با رویکرد تحلیلی، تطبیقی و انتقادی است.

صاحب امتیاز:

فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران
مدیر مسئول:
دکتر مصطفی گودرزی
سردبیر:
دکتر مصطفی گودرزی
پست الکترونیکی: goudarzi۴۰gmail.com
پیام‌رسان: ۰۹۱۲۱۳۰۴۳۹۹
 

مدیر داخلی: دکتر مینو خانی
رشته تخصصی: تاریخ هنر
پست الکترونیکی: khanyminoogmail.com
 
هماهنگی: زهره کرامت
نشانی مطلب در وبگاه مطالعات عالی هنر:
http://art-studies.ir/find.php?item=1.40.12.fa
برگشت به اصل مطلب